DIYA VALLEY สารภี (เชียงใหม่)

เปิดบ้านนวัตกรรมใหม่

พื้นที่มากกว่า ชีวิตก็สุขกว่า

บ้านเดี่ยว เริ่ม 2.69 ลบ. ทาวน์โฮม เริ่ม 2.15 ลบ.

ลงทะเบียนออนไลน์ลดเพิ่ม 20,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ลักษณะบ้าน

 ทาวน์โฮม 2 ชั้น

 พื้นที่ดินเริ่ม 17.5-20  ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 115-132  ตร.ม.

 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1-2 ที่จอดรถ

 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 พื้นที่ดินเริ่ม 35  ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 137  ตร.ม.

 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

ลักษณะเด่น

 ห้องนอนขนาดใหญ่ (Master Bedroom)

 Walk-in Closet ที่กั้นเป็นสัดส่วนต่อเนื่องกับห้องน้ำ และระเบียงพักผ่อนส่วนตัว

 Flexi – Multi Space พื้นที่การ ใช้งาน ที่สามารถปรับเปลี่ยน Function การใช้งานได้ตาม ความต้องการ และตอบสนองการใช้ชีวิตทุก Lifestyle

 Loft Space พื้นที่พิเศษชั้นลอยให้ความเป็นส่วนตัว เชื่อมต่อ Family Area พื้นที่พักผ่อนของสมาชิกในครอบครัว รองรับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ มุมอ่านหนังสือ ห้องพระ หรือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รังสรรค์ไว้อย่างลงตัว