รับซื้อที่ดิน

ราคาเสนอขาย

บาท

ขนาดที่ดิน

ที่ตั้งที่ดิน

เอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน :

  1. แผนที่บอกตำแหน่งที่ดินที่ชัดเจน
  2. ขนาดที่ดิน
  3. ราคาขาย
  4. สำเนาโฉนดที่ดิน

สถานที่นำส่งเอกสาร :

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 1771 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร: 02-652-9292
อีเมล: marketing@thippirom.com