รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • รวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 5 คน

กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปวีดีโอแนะนำโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง
  “Enchanting Tuscany Living” มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี
 • ความยาวคลิปโฆษณา ไม่เกิน 3 นาที โดยต้องให้ผู้รับชมรู้สึกถึงความประทับใจ บรรยากาศโครงการสไตล์ยุโรปทัสคานี (Tuscany) จนทำให้อยากเข้ามาร่วมอยู่อาศัยในโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต

เนื้อหาและองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในคลิปโฆษณา

 • ต้องมี LOGO บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ LOGO ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต
 • ต้องมี Product บ้าน ของโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต เท่านั้น
 • ต้องถ่ายทอดคุณสมบัติ Function การใช้สอยของตัว Product บ้านภายในโครงการ
 • ต้องแสดงให้เห็นถึง Location ที่ตั้งโครงการ
 • ต้องตั้งชื่อคลิปวีดีโอตามด้วย DIYA TOWN CONTEST
 • ต้องติด Hashtag #diyatowncontest ใน YouTube

สิ่งที่ใช้ประกอบการสมัคร

.
1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วน (ส่งเป็นไฟล์พร้อมกับคลิปวิดีโอ)
2. คลิปวิดีโอ ความยาวไม่จำกัด ขนาดความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1080 p
(โดยผลงานที่ส่งต้องขึ้นเครดิตคำว่า “โครงการ DIYA TOWN CONTEST” และโลโก้ Thippirom Property)
3. การสมัครจะสมบูรณ์แบบ เมื่อ เพื่อยืนยันการส่งผลงาน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :

 • Facebook Page : Thippirom property
 • คุณปริ้นซ์ ฝ่ายการตลาด : 02-6529292, 080-4-589-589

ลงทะเบียนสมัครโครงการ DIYA TOWN CONTEST 2020

Page 1 of 2

ระบุชื่อกลุ่มของนักศึกษา

ชื่อคลิปวีดีโอ

ระบุมหาวิทยาลัย

ความยาวคลิป

ข้อมูลผู้สมัคร/ทีมเข้าร่วมประกวด

สมาชิกลำดับที่ 1

Email

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

ชั้นปีที่

LINE ID

สมาชิกลำดับที่ 2

Email

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

ชั้นปีที่

LINE ID

สมาชิกลำดับที่ 3

Email

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

ชั้นปีที่

LINE ID

สมาชิกลำดับที่ 4

Email

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

ชั้นปีที่

LINE ID

สมาชิกลำดับที่ 5

Email

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

ชั้นปีที่

LINE ID

Link Goolge Drive