Category Archives: Privilege

จ่ายค่าส่วนกลาง 2 ปี ลด 5% ฟรีสโมสร 3 เดือน ส่วนลด 5%

เงื่อนไขสมัครสมาชิก เจ้าบ้านที่จองซื้อบ้านในโครงการทิพภิรมย์ ทุกโครงการ* สิทธิประโยชน์ สมัครสมาชิกวันงานรับฟรีทันที 5 คะแนน มูลค่า 2,500 บาท ซื้อบ้านรับส่วนลด 1% ส่วนลดค่าส่วนกลาง จ่ายค่าส่วนกลางล่วงหน้า 2 ปี รับส่วนลด 5% ใช้สโมสรฟรี 3 เดือน จ่ายค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี รับส่วนลด 10% ใช้สโมสรฟรี 6 เดือน รับสิทธิร่วมกิจกรรมพิเศษและรับแจ้งข่าวสาร THIPPIROMFAMILY *กรณีเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ใช่ผู้จองซื้อ ให้นำสำเนาทะเบียนและบัตรประชาชน เพื่อขอรับสิทธิ์สมัครสมาชิก **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***บริษัทจะจัดส่งบัตรสมาชิกภายในระยะเวลา 60 วัน