null

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำโครงการ)


คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีใจรักงานขาย และงานบริการ บุคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร และการนำเสนอ
  • มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อทำสัญญา และการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
  • รับผิดชอบยอดขายโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ และพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ
  • ให้บริการลูกค้าด้านงานขาย ในเรื่องข้อมูลโครงการ โปรโมชั่นต่างๆ
  • อำนวยความสะดวกจัดการเอกสาร ซื้อ / เช่า / ขาย และสินเชื่อ ตลอดจนบริการหลังการขาย

สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี / ชลบุรี / ระยอง


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน