null

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Business and Development Officer)


คุณสมบัติ

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
 • สามารถประสานงาน/แก้ไขปัญหาได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

รายละเอียดงาน

 • ติดตาม และรวบรวมข้อมูลโครงการใหม่ ผลการขาย และกลยุทธต่างๆ ของคู่แข่ง
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ทั้งในแง่ข้อมูล และสถิติ
 • สำรวจ และวิเคราะห์ สรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการ
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถนำเสนอแผนงานได้

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน