null

เจ้าหน้าที่บัญชี


คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Mricrosoft Office เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

  • จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ – รายจ่าย)
  • ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  • จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน