Monthly Archives: October 2020

DIYA CONTEST

รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วม นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี รวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 5 คน กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปวีดีโอแนะนำโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Enchanting Tuscany Living” มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี ความยาวคลิปโฆษณา ไม่เกิน 3 นาที โดยต้องให้ผู้รับชมรู้สึกถึงความประทับใจ บรรยากาศโครงการสไตล์ยุโรปทัสคานี (Tuscany) จนทำให้อยากเข้ามาร่วมอยู่อาศัยในโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต เนื้อหาและองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในคลิปโฆษณา ต้องมี LOGO บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ LOGO ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต ต้องมี Product บ้าน ของโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต เท่านั้น ต้องถ่ายทอดคุณสมบัติ Function การใช้สอยของตัว [...]