เงื่อนไขสมัครสมาชิก
เจ้าบ้านที่จองซื้อบ้านในโครงการทิพภิรมย์ ทุกโครงการ*

สิทธิประโยชน์

  1. สมัครสมาชิกวันงานรับฟรีทันที 5 คะแนน มูลค่า 2,500 บาท
  2. ซื้อบ้านรับส่วนลด 1%
  3. ส่วนลดค่าส่วนกลาง
    • จ่ายค่าส่วนกลางล่วงหน้า 2 ปี รับส่วนลด 5% ใช้สโมสรฟรี 3 เดือน
    • จ่ายค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี รับส่วนลด 10% ใช้สโมสรฟรี 6 เดือน
  4. รับสิทธิร่วมกิจกรรมพิเศษและรับแจ้งข่าวสาร THIPPIROMFAMILY

*กรณีเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ใช่ผู้จองซื้อ ให้นำสำเนาทะเบียนและบัตรประชาชน เพื่อขอรับสิทธิ์สมัครสมาชิก
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***บริษัทจะจัดส่งบัตรสมาชิกภายในระยะเวลา 60 วัน